GSM vartų valdymo valdiklis

ESIM120 – tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas valdyti vartų automatiką, kelio užtvarus arba įjungti elektrinį prietaisą nuotoliniu

būdu per GSM tinklą.

Sistemos pritaikymo pavyzdžiai:

• Automatinių užtvarų (šlagbaumų) valdymas daugiabučių namų ar įstaigų kiemuose

• Nuosavo namo vartų atidarymui

• Vieno elektrinio prietaiso įjungimas nustatytam laiko tarpui.

PVZ. akvariumo apšvietimui, siurblio įjungimui, laistymui, patalpų šildymo valdymui ir pan.

• Apsaugos sistemos įjungimui

• Bet kokiam elektriniam prietaisui įjungti, kuris valdomas ON/OFF pagalba.

• Perkrauti pakibusią sistemą, pvz. Kompiuterinį tinklą ar serverį.

• Informavimas apie apie gedimą vartų ar kituose automatikos įrenginiuose.

Veikimo aprašymas:

Automatinių vartų valdymo sistema ESIM010 veikia GSM tinkle. Vartai atidaromi ar bet koks kitas elektrinis prietaisas įjungiamas

trumpuoju skambučiu iš telefono, kuris nieko nekainuoja. Skambutis yra atmetamas automatiškai.

Paskambinus sistemos telefono numeriu yra patikrinama ar skambinantysis įrašytas į duomenų bazę, Jei taip – tai įjungiama nustatytam

laiko tarpui rėlė. Jei į apsaugos sistemą bandytų prisiskambinti svetimas telefono numeris, ar būtų priimta SMS žinutė su

klaidingu slaptažodžiu – sistema tai ignoruotų.

Sistemą gali konfigūruoti užprogramuoti administratoriai. Jie gali konfigūruoti rėlės suveikimo trukmę, įrašyti naujų vartotojų telefono

numerius ar juos ištrinti.

Nusiuntus užklausą, sistema SMS žinute praneša ryšio kokybę, bei laisvos atminties kiekį.

Prijungus atidarytų vartų sensorių ar jungiklį administratoriai gali gauti SMS žinutę apie per nustatytą laiką neužsidariusius vartus.

Pvz įvykus vartų įrangos gedimui, jei nenusileido vartai ar kelio užtvaras per jam nustatytą laiką.

Sistemos instaliavimas:

1. Įdėkite SIM kortelę su nuimtu PIN kodo reikalavimu. (PIN kodo reikalavimą išjungsite įdėję SIM kortelę į mobilų telefoną ir

pasirinkę atitinkamą punktą.) Kortelėje neturi būti senų SMS žinučių. Prijunkite anteną (be antenos prietaiso jungti negalima).

2. Sujunkite grandinę pagal pav. Nr2 pavaizduotą schemą. Prie rėlės kontaktų junkite jūsų vartų automatikos įrenginio valdymo

kontaktus. Jau instaliuotose sistemose dažniausiai būna prijungtas mygtukas vartų atidarymui. Jūs galite rėlę jungti vietoj

mygtuko arba lygiagrečiai ant jo kontaktų.

3. Prie įėjimų Z1-Z3 prijunkite sensorių ar jungiklį, kuris įsijungia tik esant pakeltiems vartams. Prie Z1 ir Z2 jungiami žemą lygio

signalas. Prie Z2 jungiama aukšto lygio signalas. (Įėjimų prijungimas papildoma funkcija. Instaliuoti neprivaloma).

4. Sistema greičiau kaip per minutę turi startuoti. Indikatorius LED turi mirksėti kas penkias sekundes, informuodamas apie prisiregistravimą

prie GSM tinklo. Jei indikatorius mirksi labai dažnai, t.y. kelis kartus į sekundę, gali būti, kad blogai įstatėte SIM

kortelę arba neišjungėte PIN kodo reikalavimo.

Sistemos paruošimas darbui ir pagrindinės valdymo komandos:

!!! LABAI SVARBU !!!

Šiame vartotojo vadove apatinis brūkšnys _ visur reiškia tarpelį, t.y. rašant SMS žinutę vietoj šio brūkšnio turi būti daromas vieno

simbolio tarpelis. XXXX – reiškia slaptažodį. Žinutės pradžioje ir gale neturi būti jokio tarpelio.

Įrenginio kalbos pasirinkimas bei SMS centro numerio patikrinimas

Kalbą, kuria su vartotoju bendraus įrenginys, galima išsirinkti tik tol, kol nepakeistas gamyklinis slaptažodis. Norėdami pakeisti kalbą

jau sukonfigūruotoje sistemoje atstatykite gamintojo parametrus kaip aprašyta 3.1 priede. Iš savo mobilaus telefono į ESIM010 esančios SIM kortelės abonentinį numerį nusiųskite SMS žinutę su

pageidaujamos kalbos kodu.

Pvz. Norėdami, nustatytį lietuvių kalbą siųskite SMS žinutę : LT

Maždaug po 30-60 sekundžių sulauksite SMS žinutės:

„Lietuvių kalba nustatyta.“ Jei gavote šią žinutę pereikite prie 2.2 punkto. Jei SMS žinutės negavote iš savo

mobilaus telefono paskambinkite į sistemą ESIM010 ir palaukite kol sistema nutrauks skambutį. Turi ateiti SMS žinutė: „Prašome

pakeisti gamyklinį slaptažodį.“ Jei nieko negavote, pakeiskite SMS centro numerį.

SMS centro numeris yra saugomas SIM kortelėje, todėl jei sistemos ESIM010 SIM kor telę prieš tai naudojote mobiliajame telefone

ir sėkmingai siuntėte SMS pranešimus, SMS centro numerio keisti nereikia. Dažniausiai SIM kortelės SMS centro numeris būna jau

įvestas operatoriaus.

SMS centro numerio keitimas daromas siunčiant SMS žinutę:

XXXX_SMS_+37011111111

XXXX tai slaptažodis. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi nuliai 0000. Vietoj vienetų rašomas SMS centro numeris. Jei nežinote SMS centro numerio, jo paklauskite mobilaus ryšio operatoriaus.

Pvz. 0000_SMS_+37069899992

Žinutes siųskite tuo abonentiniu numeriu, kurio SIM kortelė yra įdėta į sistemą. Jei viską suvedėte teisingai sistema atsiųs žinutę: SMS

centro numeris sėkmingai pakeistas į +37011111111

Administratoriaus slaptažodis ir jo keitimas

Visos siunčiamos komandos yra pradedamos slaptažodžiu, todėl prašome jį įsidėmėti. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra keturi

nuliai 0000. Gamyklinį slaptažodį būtina pakeisti kitu. Norėdami pakeisti gamyklinį slaptažodį į sistemos ESIM010 numerį siųskite

SMS žinutę:

0000_PSW_XXXX

Norėdami pakeisti anksčiau sukurtą slaptažodį nauju siųskite tokią SMS žinutę:

YYYY_PSW_XXXX

XXXX bet koks vartotojo sukurtas keturženklis slaptažodis, išskyrus keturis nulius. Negalima naudoti taškų, dvitaškių bei tarpelių.

YYYY reiškia seną slaptažodį. Jei pamiršote slaptažodį, galite atstatyti gamintojo parametrus kaip aprašyta